מאמן מצוי משנה לך את כללי המשחק - מאמן מעולה משנה לך את החיים. אל תפחד מלנסות ולהכשל - תפחד מלהיות בדיוק באותו מצב בעוד שנה.  מאמן משפיע בשנה על יותר אנשים ממה שאדם ממוצע משפיע בכל חייו. הכישרון שלך הוא מתנה מהבורא - מה שאתה עושה איתו זו המתנה שלך חזרה אליו. ״בן אדם עלה למעלה עלה כי כוח עז לך, יש לך כנפי נשרים אבירים - אל תכחש בם״ הרב קוק. מאמן חזק דוחף אותך להשיג את הבלתי אפשרי. אתה לא יכול לשנות את ההתחלה - אבל אתה יכול להתחיל מאיפה שאתה, ולשנות את הסוף.

מאמן מצוי משנה לך את כללי המשחק. מאמן מעולה משנה לך את החיים.

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד